ტურის დეტალები

კატეგორია: კულტურული

ღირებულება: 530 GEL

ადგილმდებარეობა: ბორჯომი, ვარძია

დაწყების თარიღი: 2017-08-22

კვებით უზრუნველყოფა: არა

მომხმარებლის ნომერი: 558121324

მომხმარებლის ელ-ფოსტა: tazoabashidze96@mail.ru

მომხმარებელი: toursingeorgia